Lancering normontwerp voor tekenwerende kleding

10-04-2017   |   normen
Lancering normontwerp voor tekenwerende kleding

Het was de vorige week de 'Week van de Teek'. Hoewel een teek minuscuul is met zijn 1 tot 5 millimeter grootte, kan dit beestje levens op zijn kop zetten. Eén op de vijf á zes draagt namelijk de ziekte van Lyme bij zich. Om mensen die in het groen werken te beschermen, is ontwerp NEN 8333 gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot eind juni online commentaar indienen via www.normontwerpen.nen.nl.

 

Permethrine

De projectgroep die deze norm heeft opgezet bestaat uit fabrikanten, eindgebruikers, een ‘tekenexpert’ en een onderhoudsbedrijf. Het eerste normontwerp NEN 8333 ‘Beschermende kleding – Kleding die helpt te beschermen tegen teken en fabrieksmatig behandeld is met permethrine’ is inmiddels gepubliceerd. Naar aanleiding van een marktverkenning is duidelijk geworden dat een norm voor tekenwerende kleding voor een betere kwaliteit van de producten kan zorgen. De markt voor dergelijke kleding groeit dan ook snel. Tot eind juni is het voor iedereen mogelijk om commentaar in te dienen via www.normontwerpen.nen.nl.

 

Beroepsziekte

Teken zijn een potentieel risico voor werknemers en recreanten in bos, natuur, landschap, parken en tuinen. Wanneer iemand tijdens het werk de ziekte van Lyme oploopt, is er sprake van een beroepsziekte. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer om tekenbeten te voorkomen. Het dragen van de juiste kleding is hierbij een belangrijk aspect.

 

100 wasbeurten

Een van de algemene technische eisen in deze ontwerpnorm is dat de kleding ten minste 100 wasbeurten bescherming moet bieden tegen teken. Dit aantal wordt namelijk gelijk geacht aan de levensduur van veel beroepsmatig gedragen kleding. De levensduur ten aanzien van het permethrinegehalte wordt gehaald als de wasvoorschriften gevolgd worden die in de norm staan.

Dit blijken zeer strikte was- en droogvoorschriften te zijn. Blijkbaar is het wassen en drogen van grote invloed op de effectiviteit van de gewassen kleding. In de ontwerpnorm wordt daarom geeist dat de fabrikant de gebruiker wijst op de afname van werkzaamheid gedurende de levensduur van de kleding. Veel zal daarom in de praktijk dan ook afhangen hoe de gebruiker hiermee omgaat. Te warm, te intensief of te lang wassen, evenals te lang of verkeerd drogen blijken al funest te zijn voor het behoud van de werkzaamheid. Het verdient dan ook aanbeveling dat de projectgroep zich eveneens buigt over de mogelijkheid een indicator te ontwikkelen die direkt informatie geeft over het permethrine gehalte van de gewassen kleding.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm: Stephanie Jansen, Consultant NEN Industrie & Veiligheid, telefoon (015) 2 690 180 of e-mail iv@nen.nl.

 

Bron : NEN

 

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
15-09-2015De NPR 16832
06-05-2014EN 13034