De wasserij als pbm fabrikant

01-12-2016   |   reiniging en onderhoud
De wasserij als pbm fabrikant

Veel industriële wasserijen leveren onder eigen naam of merk beschermende kleding en zorgen voor het wassen ervan.

Door deze positie in de markt vervullen ze niet alleen de rol van distributeur maar gaan ze een stap verder en worden ze volgens de PBM Verordening (EU) 2016/425 zelfs gezien als fabrikant.

Het gevolg hiervan is dat op hen ook dezelfde wettelijke verplichtingen rusten als waarmee fabrikanten van pbm's te maken hebben.

Ook afnemers van beschermende kleding via een wasserij die dit onder haar eigen naam of merk doet, zullen op de hoogte moeten zijn van de positie die de wasserij hiermee inneemt.

 

Dit betekent onder meer dat de wasserij volledige verantwoordelijkheid draagt voor het pbm dat ze onder eigen naam of merk in de markt zet. In de praktijk betekent dit dat ze zich voorafgaand aan de marktintroductie goed moeten laten informeren over de rechtmatigheid van de CE markering op het product. Voldoet het product aan de toepasselijke veiligheids- en gezondheidseisen, is de technische documentatie beschikbaar, is de toepasselijke conformiteitsprocedure gevolgd en heeft dit, in geval van een cat. II of III pbm, geleid tot een EU-typekeuringscertificaat?

Verder zal men ook een gebruikersinstructie en een EU-conformiteitsverklaring moeten meeleveren.

 

Maar het is niet alleen bij de markt-introductie van nieuwe beschermende kleding dat de wasserij een verantwoordelijkheid heeft. Ook bij het reinigen van beschermende kleding draagt men verantwoordelijkheid. Na het reinigen hoort de beschermend kleding namelijk dezelfde beschermende eigenschappen te bezitten als in nieuw staat. Zeker voor complexe, multinorm producten blijkt dit in de praktijk een hele uitdaging te zijn.

 

Kijk op onze website voor meer informatie over dit onderwerp of neem contact op via info@clearmark.eu.

 

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
15-09-2015De NPR 16832
06-05-2014EN 13034