Column: Ambulancekleding 2.0 | Brandwerendheid

13-11-2015   |   ambulancekleding
Column: Ambulancekleding 2.0 | Brandwerendheid

In vervolg op mijn eerdere beschouwingen rond de ontwikkelingen en visies van en over ambulancekleding wil ik nu graag ingaan op het onderwerp 'brandwerendheid'. 

 

Uit de al eerder genoemde inventarisatie door Ambulanceblog.nl is naar voren gekomen dat 72% van de respondenten de brandwerendheid van de kleding als belangrijk ervaart. Ambulanceblog.nl heeft inmiddels zelf al vastgesteld dat dit een unieke eis is ten opzichte van de ons omringende landen en dat de verkrijgbaarheid van brandwerende ambulancekleding wel eens problematisch zou kunnen worden. Is deze roep om brandwerende ambulancekleding dan onterecht of overdreven? Naar mijn overtuiging zeker niet en is zij, gezien de zeer uiteenlopende omstandigheden waaronder ambulancepersoneel, moet werken best wel voor de hand liggend.

 

Het is echter wel belangrijk eerst stil te staan bij het begrip 'brandwerendheid'. Dit containerbegrip wordt te pas en te on pas gebruikt, zonder dat echt duidelijk wordt hoe veilig een brandwerend product is. Tegen welke brandrisico's moet bescherming geboden worden en hoe lang moet het materiaal stand houden in geval van brand? Dit zijn vragen waarover duidelijkheid verkregen moet worden, alvorens eventuele eisen hieraan geformuleerd kunnen worden.

 

Het zal duidelijk zijn dat ambulancekleding geen bescherming hoeft te bieden tegen contact met grote vlammen, gesmolten metalen, stralingswarmte van hoge intensiteit en dit soort levensbedreigende brandrisico's. Mijn inschatting is dat de beoogde brandwerendheid van ambulancekleding min of meer draait om de eis dat de kleding zelf geen (brand)risico vormt als deze kortstondig in contact komt met kleine vlammen. De mate van ontvlambaarheid is daarbij de belangrijkste eigenschap. Hiervoor zijn wel degelijk testmethoden beschikbaar die toegepast kunnen worden om deze eigenschap in kaart te brengen.

 

Het doel van het formuleren van een eis aan de mate van ontvlambaarheid zou dan ook alleen maar moeten zijn om makkelijk ontvlambare kledingstoffen te weren. Echter, het klakkeloos overnemen van brandwerendheidseisen uit het domein van beschermende kleding voor industriële warmterisico’s is geen verstandige keuze.

 

Al eerder heb ik het gehad over kleur(herkenning) van ambulancekleding. De komende periode zal ik ook in gaan op de antibacteriële werking/hygiëne en het comfort van deze kleding.

 

Wilt u op de hoogte blijven? Registreer u dan voor onze e-nieuwsbrief.

 

Leon Vaassen – clearmark.eu

 

Relevante artikelen: Column: Ambulancekleding 2.0 | Is ambulancekleding veiligheidskleding?

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
15-09-2015De NPR 16832
06-05-2014EN 13034