De NPR 16832

15-09-2015   |   normen

Sinds mei 2015 is de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR-CEN-CLC/TR 16832 beschikbaar. Deze praktijkrichtlijn is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vraag om aanbevelingen ten aanzien van de selectie, gebruik, verzorging en onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen ten behoeve van het voorkomen van elektrostatische risico's in gevaarlijke gebieden (explosiegevaar).

 

Een nadere beschouwing van deze praktijkrichtlijn leert dat men de gebruikelijke normering op persoonlijke beschermingsmiddelen niet in alle gevallen voldoende acht voor gebruik in een ATEX omgeving. Voor beschermende kleding worden bijvoorbeeld aanvullende eisen gesteld aan het gebruik van niet-antistatische componenten en het gebruik van elektrisch geïsoleerde geleidende onderdelen. Deze eisen op het gebied van afmetingen en oppervlakte van dunne isolerende materialen zoals reflectiebanden, emblemen e.d. zijn afhankelijk van de ATEX zone- en explosiegroep waarin het PBM gebruikt gaat worden. En voor onafgedekte geleidende componenten zoals knopen en ritsen geldt dat deze moeten zijn geaard tenzij kan worden aangetoond dat de elektrische capaciteit van deze componenten beneden een bepaald maximum ligt. Ook voor handschoenen en beschermend schoeisel geldt een overeenkomstige benadering die verder gaat dan in de relevante productnormen voor deze PBM's wordt aangehouden.

 

Voor bedrijven waar een kans op explosiegevaar bestaat, gold al de verplichting de ATEX Richtlijn 137 op te nemen in de ARBO systematiek. Met de publicatie van de NPR 16832 krijgen deze bedrijven de mogelijkheid om gerichter eisen te stellen aan persoonlijke beschermingsmiddelen die in de ATEX omgevingen worden ingezet. Producenten van PBM's zijn niet verplicht de eisen uit de NPR 16832 op te nemen in het ontwerp van hun producten. Met de huidige productnormering voldoen ze aan de verplichtingen uit de PBM Richtlijn 89/686/EG. Toch valt te verwachten dat PBM producenten in toenemende mate ook aan de eisen zullen gaan voldoen.

 

De NPR 16382 kan worden aangeschaft via NEN.nl.

 

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
15-09-2015De NPR 16832
06-05-2014EN 13034