Risco Inventarisatie en Evaluatie

Een RI&E is een gestructureerde inventarisatie van alle veiligheids- en gezondheidsrisico's in het bedrijf en plan van aanpak voor het terugdringen van de effecten van deze risico's. De RI&E is via de Arbowet verplicht voor alle ondernemers met personeel. De Inspectie SZW is belast met de controle hierop.

 

Het opstellen van een RI&E is de taak van de preventiemedewerker. Voor kleinere bedrijven wordt dit meestal gedaan door de directeur. In grote bedrijven (> 25 medewerkers) moet hier iemand voor zijn aangewezen.

Het is verstandig om bij het opstellen van de RI&E een beroep te doen op andere werknemers in het bedrijf. Omdat ze dagelijks met eventuele risico's te maken hebben, weten ze wat er op de werkvloer speelt. Samen met hen kan aan oplossingen worden gewerkt.

 

Voor het opstellen van een RI&E kan men ook gebruik maken van RI&E-instrumenten. Deze instrumenten zijn ontwikkeld door brancheorganisaties en zijn afgestemd op de meest voorkomende risico's in de betreffende branche.

 

Sinds de Arbowet in 2007 is vereenvoudigd mogen werkgevers en werknemers zelf bepalen hoe ze aan de doelvoorschriften van de Arbowet willen voldoen. Deze maatregelen worden vervolgens vastgelegd in een arbocatalogus.

 

Algemene informatie over RI&E : http://www.arboportaal.nl/externe-bronnen/inhoud/instrumenten/aan-de-slag-met-de-rie