Selection, Use, Care and Maintenance

Een speciale groep normen vormen de 'Keuze, gebruik, verzorging en onderhoud' (eng. : SUCAM) documenten. De informatie in deze normen is bedoeld om de werkgever/werknemer te ondersteunen bij het maken van de nodige beslissingen ten aanzien van de keuze, het gebruik, de verzorging en het onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen. In Nederland worden deze documenten aangeduid als NPR (Nederlandse praktijkrichtlijn).

 

Niet voor alle toepassingen zijn SUCAM documenten beschikbaar. De documenten worden aangeboden via de nationale normalisatie instituten.

De volgende SUCAM documenten zijn al wel beschikbaar (lijst niet volledig) :

 

Toepassing Intern. codering Nat. codering

Beschermende kleding

 

CEN/TR 15321:2006 NPR 15321

Hoge zichtbaarheidskleding

 

NPR 3471

PBM's ter voorkoming van electrostatische risico's

in gevaarlijke gebieden (ATEX)

 

CEN-CLC/TR 16832:2015 NPR 16332

Beschermende kleding tegen hitte en vlammen -

Algemene aanbevelingen voor de keuze, het onderhoud en het gebruik van

beschermende kleding

 

ISO/TR 2801:2007 NPR 2801

Richtlijn voor keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

van beschermende kleding tegen hitte en vuur

 

CEN/TR 14560:2003 NPR 14560

Richtlijn voor de selectie, gebruik, verzorging en onderhoud van

persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) ontworpen om brandweerlieden

te beschermen

 

ISO/TR 21808:2009 NPR 21808

Richtlijnen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud

van tegen chemicaliën beschermende kleding

CEN/TR 15419:2006 NPR 15419