Wat is een arbocatalogus?

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken. Een doelvoorschrift is een norm in de wet waaraan bedrijven zich moeten houden. Bijvoorbeeld het maximale geluidsniveau. Ook het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) zal vaak onderdeel zijn van de arbocatalogus. Op het Arboportaal is een overzicht met goedgetoetste arbocatalogi te vinden.

 

Lijst met goedgetoetste arbocatalogi : http://www.arboportaal.nl/externe-bronnen/inhoud/arbocatalogi