Markttoezicht op persoonlijke beschermingsmiddelen

De PBM Verordening (EU) 2016/425 stelt dat markttoezichtautoriteiten gemakkelijk toegang moeten hebben tot de EU-conformiteitsverklaring. Om aan deze eis te voldoen, moeten de fabrikanten ervoor zorgen dat het pbm vergezeld gaat van een kopie van de conformiteitsverklaring of van het internetadres (URL) waarop de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd.

 

Er wordt ook een procedure op nationaal niveau voor pbm's die een risico vertonen beschreven.

Er is in ieder geval sprake van formele non-conformiteit als door de markttoezichtautoriteiten een van de volgende feiten wordt vastgesteld:

  1. de CE-markering is in strijd met artikel 30 van Verordening (EG) 765/2008 of met artikel 17 van de PBM Verordening (EU) 2016/425 aangebracht;
  2. de CE-markering is niet aangebracht;
  3. het identificatienummer van de aangemelde instantie (NoBo) die betrokken is bij de productiecontrolefase (module C2 of D), is in strijd met artikel 17 aangebracht of niet aangebracht;
  4. de EU-conformiteitsverklaring is niet opgesteld of niet correct opgesteld;
  5. de technische documentatie is niet beschikbaar of niet volledig;
  6. de naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde merk en het postadres van de fabrikant of importeur ontbreekt op het pbm of op de verpakking ervan;
  7. er is niet voldaan aan een ander administratief voorschrift van toepassing op de fabrikant of importeur.

 

Inspectie SZW

In Nederland is de Inspectie SZW toezichthouder voor producten die worden toegepast in de professionele sfeer zoals pbm's.

De Inspectie SZW inspecteert risicogericht. Dat betekent dat de Inspectie prioriteit geeft aan inspecties op terreinen waar de risico’s het grootst zijn. Er is een risicoanalyse opgesteld voor de periode 2015-2018. Bovendien ontvangt de Inspectie regelmatig signalen over onveilige producten, bijvoorbeeld van inspecteurs, fabrikanten, brancheorganisaties of andere Europese toezichthouders. De Inspectie SZW beoordeelt en weegt elk signaal. De meldingen die voldoen aan de criteria worden in onderzoek genomen. De inspecties worden in Europees verband afgestemd.

 

Melding onveilige producten

Onveilige producten kunnen worden gemeld via www.inspectieszw.nl. Geef ze door via het ‘meldingsformulier productveiligheid’.