Inhoud van de gebruikersinstructie

De eisen waaraan een gebruikersinstructie dient te voldoen, staan vermeld in de norm EN ISO 13688. Verder geeft de PBM Verordening (EU) 2016/425 vereisten aan gebruikersinstructies.

Het volgende is daarbij van toepassing:

 1. De gebruikersinstructie moet zijn opgesteld in tenminste (een van) de officiële ta(a)l(en) van het bestemmingsland;
 2. Voorzien zijn van naam, handelsnaam of andere wijze van identificatie van de fabrikant, eventuele gevolgmachtigde of importeur;
 3. Voorzien van de aanduiding van het producttype, commerciële naam of code waarop de gebruikersinstructie betrekking heeft;
 4. Voorzien van pictogrammen en prestatieniveaus indien gespecificeerd in de betreffende productnorm(en) inclusief de vermelding van deze productnorm(en) en versie;
 5. Voorzien zijn van uitleg over de pictogrammen en prestatieniveaus;
 6. Voorzien zijn van gebruiks-, onderhouds- en reinigingsinstructies indien relevant zoals:
  1. productcontroles voorafgaand aan het gebruik;
  2. instructies betreffende het beoogde gebruik en eventuele gebruiksbeperkingen;
  3. instructies voor opslag en onderhoud;
  4. was- en decontaminatie instructies inclusief het max. aantal reinigingscycli indien van toepassing;
  5. waarschuwingen ten aanzien van contaminatie, oneigenlijk gebruik, verkeerd reinigen etc.;
  6. het gebruik van bijbehorende items teneinde de gewenste bescherming te bereiken;
  7. hoe veroudering of prestatieverlies herkent kunnen worden en welke factoren de bescherming negatief beïnvloeden;
  8. informatie over eventuele reparaties;
  9. informatie over recycling en verwijdering.

 

Noot : deze informatie komt grotendeels overeen met de informatie uit EN ISO 13688:2013 maar is geen exacte weergave ervan.