Risicocategorieën van pbm's

 

Categorie I

Deze categorie omvat uitsluitend de volgende minimale risico's:

 1. oppervlakkig mechanisch letsel;
 2. contact met vrij onschadelijke schoonmaakmiddelen of langdurig contact met water;
 3. contact met warme oppervlakken van niet meer dan 50 ºC;
 4. schade aan de ogen als gevolg van blootstelling aan zonlicht (anders dan tijdens observatie van de zon);
 5. weersomstandigheden die niet extreem van aard zijn.

 

Categorie II

Deze categorie omvat alle andere risico's dan die vermeld in de categorieën I en III.

 

Categorie III

Deze categorie omvat uitsluitend de risico's die zeer ernstige gevolgen kunnen hebben, zoals overlijden of onomkeerbare schade aan de gezondheid, en die betrekking hebben op het volgende:

 1. stoffen en mengsels die gevaarlijk zijn voor de gezondheid;
 2. ademlucht met te weinig zuurstof;
 3. schadelijke biologische agentia;
 4. ioniserende straling;
 5. warme omgeving met effecten die vergelijkbaar zijn met die van een luchttemperatuur van minstens 100 ºC;
 6. koude omgeving met effecten die vergelijkbaar zijn met die van een luchttemperatuur van -50 ºC of minder;
 7. naar beneden vallen van grote hoogte;
 8. elektrische schokken en onder spanning werken;
 9. verdrinking;
 10. snijwonden door kettingzagen;
 11. hogedrukstralen;
 12. schotwonden of messteken;
 13. schadelijk lawaai.

 

Globale risicocategorie indeling beschermende kleding