Conformité Européen

Het CE merkteken is geen keurmerk of kwaliteitssymbool maar een teken van conformiteit waarmee de producent verklaart dat het betreffende product aan de wettelijke eisen voldoet en dat de voorgeschreven conformiteitsprocedures met succes zijn gevolgd. Misbruik of onrechtmatig gebruik van het CE merkteken is strafbaar.

Toch komen er nog te vaak producten op de markt die wel voorzien zijn van het CE merkteken maar waarvoor de fabrikant (nog) niet de wettelijk voorgeschreven conformiteitsprocedure heeft gevolgd. Deze pbm's voldoen vaak niet aan de minimale veiligheids- en gezondheidsvoorschriften en kunnen gevaarlijk zijn bij het gebruik ervan.

 

Voor consumenten is niet altijd duidelijk of een pbm daadwerkelijk is toegelaten. Via SELECTEER vindt u producten die wel rechtmatig CE zijn gemarkeerd.