Is beschermende kleding een pbm?
  Wat betekent het CE merk?
  Is beschermende kleding voorzien van een CE merk altijd gekeurd?
  Hoe controleer ik of de fabrikant aan de wettelijke eisen heeft voldaan?
  Hoe wordt ervoor gezorgd dat het product na goedkeuring aan de eisen blijft voldoen?
  Wie zorgen er voor de goedkeuring van producten?
  Wat is een Notified Body (Aangemelde Instantie)?
  De producent is niet gevestigd in Europa. Wie is dan verantwoordelijk voor het product dat op
de Europese markt wordt gebracht?
  Gelden de regels ook voor niet-Europese fabrikanten?
  Wat is het verschil tussen het CE merk en een EN norm?
  Hoe kom ik aan informatie over normen?
  Wat zegt een normversie (jaartal)?
Heeft u een andere vraag?

 

Valérie De Clercq - 22 nov 2021
De richtlijn m.b.t. signaalkledij bij grote wegenwerken van RWS, in hoeverre is deze dwingend voor Belgische medewerkers die op een werf werken op de grens Nederland-België? Meer bepaald de richtlijn m.b.t. de oranje kleur.
Mag dit ook de gele kleur blijven mits er voldaan wordt aan alle andere elementen uit de richtlijn?

 

s.merkelbach - 21 jun 2019
Ik zou graag willen weten of gemeentelijke toezichthouders en handhavers (BOA) onder de uitzondering "strijdkrachten en ordehandhaving" kunnen worden geschaard.