Markering

Markering van beschermende kleding wordt geregeld via de norm EN ISO 13688. De volgende bepalingen zijn van toepassing:

 1. Markering moet in de officiële taal van het land waar het product wordt verkocht en in informatieve bewoordingen.
 2. Markering moet op het product zelf of of labels bevestigd aan het product zijn aangebracht.
 3. Markering moet zichtbaar en leesbaar zijn. Zowel de markering als eventuele pictogrammen moeten voldoende groot zijn zodat ze direct begrijpbaar en leesbaar zijn. Aanbevolen afmetingen van cijfers en pictogrammen is resp. 2 mm en 10 mm (inclusief frame). Bij voorkeur zwarte tekst op witte achtergrond.
 4. Markering moet bestand zijn tegen het toegestane reinigingsproces

 

De volgende informatie dient op beschermende kleding te zijn aangebracht:

 1. Naam, handelsnaam of andere wijze van identificatie van de fabrikant of zijn gemachtigde.
 2. Aanduiding van het producttype, commerciële naam of code.
 3. Maataanduiding.
 4. Opgave van de specifieke productnorm(en) inclusief jaartal versie.
 5. Eventuele de bij punt 4 behorende pictogrammen en prestatieniveaus. Deze prestatieniveaus naast of onder het pictogram vermelden en in de volgorde zoals door de specifieke norm(en) wordt aangegeven.
 6. Eventueel het i-symbool waarmee de fabrikant te kennen geeft dat de gebruikersinstructie moet worden geraadpleegd.
 7. Reinigings- en onderhouds markering. Voor (huishoudelijk) reinigen volg de symbolen conform ISO 3758 en voor het industriëel reinigen volg de symbolen conform ISO 30023. Afhankelijk van specifieke productnorm vereisten kan het noodzakelijk zijn om het maximaal aantal reinigingscycli te vermelden naast de reinigings- en onderhouds markering.
 8. Beschermende kleding voor eenmalig gebruik als zodanig merken door middel van tekst en of het pictogram
 9. Omdat EN ISO 13688 geen op zichzelf staande norm is, is het niet toegestaan om de norm EN ISO 13688 al dan niet in combinatie met een 'schild' symbool (het basis symbool voor bescherming) te gebruiken als enige markering.

 

 

Voorbeeld labelling beschermende kleding: